Chirurgia stomatologiczna

Konsultacja specjalistyczna 200,00 zł
Odsłonięcie zęba zatrzymanego 500,00 zł
Chirurgiczne usunięcia zęba z odpreparowaniem płata 500,00 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego od 300,00zł
Plastyka wędzidełka warg i policzków od 300,00zł
Pobieranie wycinków w celach diagnostycznych 100,00 zł
Regeneracja kości materiałem Bio-Oss i Bio-Gide od 1800,00zł
Regeneracja kości osoczem bogatopłytkowym od 2300,00zł
Regeneracja kości praparatem Emdogein (za 1 pkt kostny) od 1500,00zł
Resekcja wierzchołka zęba jednokorzeniowego od 600,00zł
Resekcja wierzchołka zęba wielokorzeniowego od 800,00zł
Sinus lift od 3000,00zł
Usunięcie zęba od 300,00zł
Usunięcie zęba zatrzymanego od 600,00zł
Usunięcie zmian na błonie śluzowej od 300,00zł
Zabieg cystektomii bez regeneracji materiałem kościozastępczym od 500,00zł
Zabieg cystektomii z regeneracją od 1500,00zł
Implant (cz. chirurgiczna) 3 000,00 zł