Ortodoncja

Konsultacja specjalistyczna 150,00 zł
Dokumentacja ortodontyczno-diagnostyczna

(modele, zdjęcia rentgenowskie, foto zewnątrz- i wewnątrzustne)
400,00 zł
Aparat stały metalowy od 1700,00 zł
Aparat stały kosmetyczny od 2300,00 zł
Wizyty kontrolne z aparatem stałym / bez dodatkowych kosztów od 200,00 zł
Zdjęcie aparatu 200,00 zł
Aparat retencyjny od 400,00 zł
Invisalign - całkowity koszt leczenia (górny i dolny łuk) od 11000,00 zł
Leczenie przygotowawcze do zabiegów chirurgi gnatycznej od 8000 zł