Ortodoncja

Ortodoncja to dziedzina stomatologii zajmująca się korekcją szeroko pojętych wad zgryzu. W naszej placówce podchodzimy do tego zagadnienia w sposób profesjonalny i uczciwy . Wykonujemy kompleksową diagnostykę i leczenie ortodontyczne na najwyższym poziomie. Leczenie ortodontyczne prowadzone jest przez wysokiej klasy specjalistów, nieustannie podnoszących swoje kwalifikacje za pośrednictwem seminariów i szkoleń w kraju i zagranicą - świadomych, jak ważny dla zdrowego życia i codziennego komfortu jest prawidłowy zgryz i związana z tym estetyka twarzy.

Nazwa ortodoncja pochodzi od greckich słów orthos-prosty i odous-ząb. Współczesna ortodoncja zajmuje się jednak nie tylko prostowaniem zębów ale także:
  • badaniem narządu żucia dziecka w czasie wzrostu i rozwoju,
  • zapobieganiem morfologicznym i czynnościowym zaburzeniom narządu żucia,
  • leczeniem zaburzeń w obrębie narządu żucia u dzieci i dorosłych.

Sposób postępowania z nowymi pacjentami zgłaszającymi sie do naszej poradni:
  • Pierwsza wizyta ma charakter konsultacji, na której wykonujemy badanie kliniczne, zbieramy wywiad i wstępnie opisujemy nieprawidłowości z uwzględnieniem stanu całego układu stomatognatycznego. Nakreślamy cele i możliwości ewentualnego leczenia ortodontycznego.
  • O ile pacjent wyraża chęć podjęcia leczenia to przechodzimy do pobrania i skompletowania podstawowych badań dodatkowych. Pobierane są wyciski na modele diagnostyczne, wykonujemy podstawowe badania radiologiczne /OPG i cefalometryczne/, zdjęcia foto wewenątrz- i zewnątrzustne. Pozwala to dobrać odpowiednie aparaty ortodontyczne.
  • Na kolejnej wizycie przedstawiamy indywidualny plan leczenia konstruowany w oparciu o wcześniejsze badanie kliniczne i wykonane badania dodatkowe.
  • Jeżeli dojdzie do zaakceptowania i podpisania planu leczenia zakładane sa aparaty ortodontyczne.
  • Czasami zdaża sie, że w związku z biologią wady i współ istniemiem innych nieprawidłowości wymagane są konsultacje z innymi lekarzami.

Stosujemy stare i nowe, ale zawsze sprawdzone metody leczenia, wykorzystując zarówno stały aparat ortodontyczny, jak i ruchome aparaty ortodontyczne, między innymi:

 aparat ortodontyczny Katowice 
Niewidoczne alignery - ZOBACZ WIĘCEJ >>
1Pasywnie samoligaturujące się zamki eliminują potrzebę używania elastycznych lub metalowych ligatur, powodujących znaczące pogorszenie sie warunków biomechanicznych aparatu stałego; wysoko zaawansowane technologicznie materiały stosowane do produkcji zamków i łuków używanych do wyrównywania nieprawidłowości zębowych powodują przyśpieszenie przemieszczania sie zębów i skrócenie ilości koniecznych do korekcji wizyt w gabinecie. Aparaty ortodontyczne z systemem zamków i łuków DAMON SYSTEM sprawiają, że czas leczenia ulega znaczącej redukcji w porównaniu do konwencjonalnych zamków. Leczenie ortodontyczne nie musi już boleć - czas kiedy po wizycie musiałbyś zażywać środki przeciwbólowe już minął. Aparat ortodontyczny wyposażony jest w zamki Damon System, które posiadają unikalny mechanizm slotu redukujący nacisk na Twoje zęby pozwalający w sposób komfortowy uzyskać im prawidłową pozycję. Ta rewolucyjna nowa propozycja zapewnia w ortodoncji największy komfort leczenia.

2Chcesz rozpocząć leczenie, nosząc nowoczesny aparat ortodontyczny? Nasz gabinet stomatologiczny w mieście Katowice serdecznie zaprasza.