Pacjent 1

Pacjent leczony ortodontycznie z ekstrakcjami czterech zębów przedtrzonowych. Szpary po usunięciu zębów zamknięto z wykorzystaniem techniki segmentowej – pętelek T

przed leczeniem 1po leczeniu 1przed leczeniem 2po leczeniu 2przed leczeniem 3po leczeniu 3przed leczeniem 4po leczeniu 4przed leczeniem 5po leczeniu 5