Pacjent 3

Pacjent leczony aparatami stałymi cieńkołukowymi i aparataem Herbsta.

przed leczeniem 1po leczeniu 1przed leczeniem 2po leczeniu 2przed leczeniem 3po leczeniu 3przed leczeniem 4po leczeniu 4przed leczeniem 5po leczeniu 5