Karolina Bytomska

Karolina Bytomska nowemgr Karolina Bytomska

dyplomowany technik elektroradiologii, rejestratorka.

W 2008r. ukończyła Policealną Szkołę Województwa Śląskiego im. Prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu uzyskując dyplom Technika Elektroradiologii.

W 2012r. ukończyła Wyższą Szkołę Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi uzyskując tytuł magistra Promocji Zdrowia i Wspomagania Rozwoju.

Odpowiada za kontakt z Pacjentem, zarówno telefoniczny jak i bezpośredni. Wstępnie rozpoznaje potrzeby Pacjenta, jeśli zaistnieje taka konieczność to chętnie doradzi i skieruje do odpowiedniego w danej sytuacji specjalisty.

Okazując Pacjentom serdeczność oraz troskę dba o ich dobre samopoczucie.