Ortodoncja

Konsultacja specjalistyczna od 300 zł
Dokumentacja ortodontyczno-diagnostyczna
(modele, zdjęcia rentgenowskie, foto zewnątrz- i wewnątrzustne)
od 500 zł
Przedstawienie planu leczenia od 300 zł
Plan leczenia chirurgiczny od 600 zł
Aparat stały metalowy - aparat stały ligaturowy - jeden łuk od 2500 zł
Aparat stały samoligaturujący - jeden łuk od 3000 zł
Aparat stały kosmetyczny od 3000 zł
Wizyty kontrolne z aparatem stałym / bez dodatkowych kosztów od 260 zł

Pakiet leczenia retencyjnego za 1 łuk (demontaż, aparat retencyjny + dokumentacja końcowa)

od 800 zł
Wizyty z aparatem retencyjnym 200 zł
Aparaty nakładkowe Invasilign lub Spark całkowity koszt leczenia (górny i dolny łuk) od 12000 zł
Leczenie przygotowawcze do zabiegów chirurgi gnatycznej od 8000 zł
Dokumentacja przebiegu leczenia (modele, zdjęcia, foto, RTG) od 300 zł

Chirurgia stomatologiczna

Konsultacja specjalistyczna 300 zł
Odsłonięcie zęba zatrzymanego 950 zł
Chirurgiczne usunięcia zęba z odpreparowaniem płata od 570 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego od 500 zł
Plastyka wędzidełka warg i policzków od 500 zł
Pobieranie wycinków w celach diagnostycznych 130 zł
Regeneracja kości materiałem Bio-Oss i Bio-Gide od 2000 zł + koszt materiału
Regeneracja kości osoczem bogatopłytkowym od 2650 zł + koszt materiału
Regeneracja kości praparatem Emdogein (za 1 pkt kostny) od 1700 zł + koszt materiału
Resekcja wierzchołka zęba jednokorzeniowego od 800 zł
Resekcja wierzchołka zęba wielokorzeniowego od 900 zł
Sinus lift od 3450 zł
Usunięcie zęba od 350 zł
Usunięcie zęba zatrzymanego od 900 zł
Usunięcie zmian na błonie śluzowej od 500 zł
Zabieg cystektomii bez regeneracji materiałem kościozastępczym od 700 zł
Zabieg cystektomii z regeneracją od 1700 zł
Implant Straumann od 3900 zł

Periodontologia

Konsultacja specjalistyczna od 300,00 zł
Scaling naddziąsłowy 210,00 zł
Scaling poddziąsłowy 500,00 zł
Piaskowanie od 200,00 zł
Kiretaż zamknięty (1 ćwiartka) 510,00 zł
Kiretaż otwarty (1 ćwiartka) 1 710,00 zł
Usunięcie wędzidełek warg laserem diodowym 500,00 zł
Operacja płatowa od 2000,00 zł
Ekstrakcja zęba z PRF od 600,00 zł
Unieruchomienie rozchwianych zębów szyną z włókna szklanego od 300,00 zł
Wydłużenie korony klinicznej od 900,00 zł
Wydanie orzeczenia lekarskiego 50 zł
Zabieg augmentacji tkanki miękkiej w celu pogrubienia biotypu dziąsłowego przeszczepem łącznotkankowym z podniebienia od 3000 zł
Zabieg pokrycia pojedynczej recesji z wykorzystaniem przeszczepu łącznotkankowego od 2700 zł
Zabieg pokrycia mnogiej recesji z wykorzystaniem przeszczepu łącznotkankowego od 3300 zł

Protetyka stomatologiczna

Konsultacja specjalistyczna 300 zł
Korona pełnoceramiczna 2500 zł
Korona porcelanowa na metalu 1800 zł
Licówka porcelanowa 2500 zł
Nakład kompozytowy metodą bezpośrednią 800 zł
Proteza osiadająca całkowita 1600 zł
Proteza szkieletowa 3500 zł
Wykonanie skanów wewnątrzustnych pod rejestrację zgryzu 300 zł
Szyna Michigan 1200 zł
Wax up 1pkt 200 zł
Wizyta kontrolna ze splintem 300 zł
Wkład koronowo-korzeniowy od 700 zł
Wkład koronowo-korzeniowy włókno szklane 400 zł
Implant (cz. protetyczna) od 3300 zł
Szablon chirurgiczny (w zależności od ilości implantów) od 2000 zł

Endodoncja

Konsultacja specjalistyczna od 250,00 zł
Leczenie endodontyczne pod mikroskopem zęba jednokorzeniowego od 800,00zł
Leczenie endodontyczne pod mikroskopem zęba dwukorzeniowego od 1000,00zł
Leczenie endodontyczne pod mikroskopem zęba wielokorzeniowego od 1600,00zł
Leczenie reendodontyczne pod mikroskopem zęba jednokorzeniowego od 1000,00zł
Leczenie reendodontyczne pod mikroskopem zęba dwukorzeniowego od 1300,00zł
Leczenie reendodontyczne pod mikroskopem zęba wielokorzeniowego od 1900,00zł

Stomatologia zachowawcza

Leczenie zębów: wypełnienie kompozytowe MOD od 450,00zł
Leczenie zębów: wypełnienie Charisma od 350,00zł
Leczenie zębów: wypełnienie estetyczne od 450,00zł
Odbudowa zęba materiałem kompozytowym od 500,00zł

Profilaktyka

Lakowanie bruzd i szczelin od 150,00zł
Scaling + piaskowanie + fluoryzacja obydwu łuków 340,00zł
Scaling + piaskowanie + fluoryzacja obydwu łuków (dla pacjentów w trakcie aktywnego leczenia ortodontycznego) 280,00zł
Wybielanie za pomocą lampy Beyond (zawiera higienizację, zabieg wybielania i wizytę kontrolną) 2100,00zł
Wybielanie za pomocą lampy Beyond (zawiera higienizację, zabieg wybielania i wizytę kontrolną) dla pacjentów po demontażu aparatów stałych 1800,00zł

Zdjęcia rentgenowskie

Zdjęcie pantomograficzne 100,00 zł
Zdjęcie cefalometryczne 100,00 zł
Zdjęcie rtg przylegające / rvg punktowe 60,00 zł
CBCT od 200,00 zł