Chirurgia stomatologiczna

Konsultacja specjalistyczna 250,00 zł
Odsłonięcie zęba zatrzymanego 600,00 zł
Chirurgiczne usunięcia zęba z odpreparowaniem płata od 500,00 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego od 300,00 zł
Plastyka wędzidełka warg i policzków od 300,00 zł
Pobieranie wycinków w celach diagnostycznych 110,00 zł
Regeneracja kości materiałem Bio-Oss i Bio-Gide od 1800,00 zł
Regeneracja kości osoczem bogatopłytkowym od 2300,00 zł
Regeneracja kości praparatem Emdogein (za 1 pkt kostny) od 1500,00 zł
Resekcja wierzchołka zęba jednokorzeniowego od 600,00 zł
Resekcja wierzchołka zęba wielokorzeniowego od 800,00 zł
Sinus lift od 3000,00 zł
Usunięcie zęba od 300,00 zł
Usunięcie zęba zatrzymanego od 800,00 zł
Usunięcie zmian na błonie śluzowej od 300,00 zł
Zabieg cystektomii bez regeneracji materiałem kościozastępczym od 500,00 zł
Zabieg cystektomii z regeneracją od 1500,00 zł
Implant (cz. chirurgiczna) od 3300,00 zł

Periodontologia

Konsultacja specjalistyczna od 300,00 zł
Scaling naddziąsłowy 210,00 zł
Scaling poddziąsłowy 500,00 zł
Piaskowanie od 200,00 zł
Kiretaż zamknięty (1 ćwiartka) 510,00 zł
Kiretaż otwarty (1 ćwiartka) 1 710,00 zł
Usunięcie wędzidełek warg laserem diodowym 460,00 zł
Operacja płatowa od 2000,00 zł
Ekstrakcja zęba z PRF od 600,00 zł
Unieruchomienie rozchwianych zębów szyną z włókna szklanego od 300,00 zł
Wydłużenie korony klinicznej od 900,00 zł
Wydanie orzeczenia lekarskiego 50 zł

Zdjęcia rentgenowskie

Zdjęcie pantomograficzne 100,00 zł
Zdjęcie cefalometryczne 100,00 zł
Zdjęcie rtg przylegające / rvg punktowe 60,00 zł
CBCT 460,00 zł

Profilaktyka

Scaling+piaskowanie obydwu łuków od 260,00zł
Fluoryzacja metodą kontaktową od 50,00zł
Instruktaż higieny jamy ustnej 100,00 zł
Lakowanie bruzd i szczelin od 70,00zł

Endodoncja

Konsultacja specjalistyczna od 200,00 zł
Leczenie endodontyczne pod mikroskopem zęba jednokorzeniowego od 600,00zł
Leczenie endodontyczne pod mikroskopem zęba dwukorzeniowego od 1000,00zł
Leczenie endodontyczne pod mikroskopem zęba wielokorzeniowego od 1400,00zł
Powtórne leczenie endodontyczne zęba dodatkowo +150zł za kanał

Stomatologia zachowawcza

Leczenie zębów: wypełnienie kompozytowe MOD od 350,00zł
Leczenie zębów: wypełnienie Charisma od 160,00zł
Leczenie zębów: wypełnienie estetyczne od 300,00zł
Odbudowa zęba materiałem kompozytowym od 250,00zł

Ortodoncja

Konsultacja specjalistyczna od 200,00 zł
Dokumentacja ortodontyczno-diagnostyczna

(modele, zdjęcia rentgenowskie, foto zewnątrz- i wewnątrzustne)
od 500,00 zł
Przedstawienie planu leczenia od 250 zł
Aparat stały metalowy od 2200,00 zł
Aparat stały kosmetyczny od 2800,00 zł
Wizyty kontrolne z aparatem stałym / bez dodatkowych kosztów od 200,00 zł
Pakiet leczenia retencyjnego za 1 łuk (demontaż, aparat retencyjny + dokumentacja końcowa) od 800,00 zł
Dokumentacja końcowa 150 zł
Wizyty z aparatem retencyjnym 160 zł
Invisalign - całkowity koszt leczenia (górny i dolny łuk) od 11000,00 zł
Leczenie przygotowawcze do zabiegów chirurgi gnatycznej od 8000 zł
Dokumentacja przebiegu leczenia (modele, zdjęcia, foto, RTG) od 300 zł

Protetyka stomatologiczna

Konsultacja specjalistyczna 250,00 zł
Korona pełnoceramiczna 2500,00 zł
Korona porcelanowa na metalu 1500,00 zł
Licówka porcelanowa 2000,00zł
Nakład kompozytowy metodą bezpośrednią 700,00 zł
Proteza osiadająca całkowita 1200,00 zł
Proteza szkieletowa 2500,00zł
Rejestracja zgryzu 510,00 zł
Szyna Michigan 800,00 zł
Wax up 1pkt 160,00 zł
Wizyta kontrolna ze splintem 260,00 zł
Wkład koronowo-korzeniowy metalowy 550,00 zł
Wkład koronowo-korzeniowy włókno szklane 300,00 zł
Implant (cz. protetyczna) od 3300,00zł