Chirurgia stomatologiczna

Konsultacja specjalistyczna od 210,00 zł
Odsłonięcie zęba zatrzymanego od 500,00 zł
Chirurgiczne usunięcia zęba z odpreparowaniem płata od 500,00 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego od 300,00zł
Plastyka wędzidełka warg i policzków od 300,00zł
Pobieranie wycinków w celach diagnostycznych 110,00 zł
Regeneracja kości materiałem Bio-Oss i Bio-Gide od 1800,00zł
Regeneracja kości osoczem bogatopłytkowym od 2300,00zł
Regeneracja kości praparatem Emdogein (za 1 pkt kostny) od 1500,00zł
Resekcja wierzchołka zęba jednokorzeniowego od 600,00zł
Resekcja wierzchołka zęba wielokorzeniowego od 800,00zł
Sinus lift od 3000,00zł
Usunięcie zęba od 300,00zł
Usunięcie zęba zatrzymanego od 800,00zł
Usunięcie zmian na błonie śluzowej od 300,00zł
Zabieg cystektomii bez regeneracji materiałem kościozastępczym od 500,00zł
Zabieg cystektomii z regeneracją od 1500,00zł
Implant (cz. chirurgiczna) 3 000,00 zł

Periodontologia

Konsultacja specjalistyczna od 250,00 zł
Scaling naddziąsłowy 210,00zł
Scaling poddziąsłowy 410,00 zł
Piaskowanie od 200,00zł
Kiretaż zamknięty (1 ćwiartka) 510,00 zł
Kiretaż otwarty (1 ćwiartka) 1 710,00 zł
Usunięcie wędzidełek warg laserem diodowym 460,00 zł
Operacja płatowa od 2000,00zł
Ekstrakcja zęba z PRF od 600,00zł
Unieruchomienie rozchwianych zębów szyną z włókna szklanego od 300,00zł
Wydłużenie korony klinicznej od 900,00zł

Zdjęcia rentgenowskie

Zdjęcie pantomograficzne 100,00 zł
Zdjęcie cefalometryczne 100,00 zł
Zdjęcie rtg przylegające / rvg punktowe 60,00 zł
CBCT 460,00 zł

Profilaktyka

Scaling+piaskowanie obydwu łuków od 260,00zł
Fluoryzacja metodą kontaktową od 50,00zł
Instruktaż higieny jamy ustnej 100,00 zł
Lakowanie bruzd i szczelin od 70,00zł

Endodoncja

Konsultacja specjalistyczna od 200,00 zł
Leczenie endodontyczne pod mikroskopem zęba jednokorzeniowego od 600,00zł
Leczenie endodontyczne pod mikroskopem zęba dwukorzeniowego od 1000,00zł
Leczenie endodontyczne pod mikroskopem zęba wielokorzeniowego od 1400,00zł
Powtórne leczenie endodontyczne zęba dodatkowo +150zł za kanał

Stomatologia zachowawcza

Leczenie zębów: wypełnienie kompozytowe MOD od 350,00zł
Leczenie zębów: wypełnienie Charisma od 160,00zł
Leczenie zębów: wypełnienie estetyczne od 300,00zł
Odbudowa zęba materiałem kompozytowym od 250,00zł

Ortodoncja

Konsultacja specjalistyczna od 200,00 zł
Dokumentacja ortodontyczno-diagnostyczna

(modele, zdjęcia rentgenowskie, foto zewnątrz- i wewnątrzustne)
od 460,00 zł
Przedstawienie planu leczenia od 210 zł
Aparat stały metalowy od 1700,00 zł
Aparat stały kosmetyczny od 2300,00 zł
Wizyty kontrolne z aparatem stałym / bez dodatkowych kosztów od 200,00 zł
Zdjęcie aparatu 210,00 zł
Aparat retencyjny od 450,00 zł
Fix reteiner 460 zł
Dokumentacja końcowa 150 zł
Wizyty z aparatem retencyjnym 160 zł
Invisalign - całkowity koszt leczenia (górny i dolny łuk) od 11000,00 zł
Leczenie przygotowawcze do zabiegów chirurgi gnatycznej od 8000 zł
Dokumentacja przebiegu leczenia (modele, zdjęcia, foto, RTG) od 300 zł

Protetyka stomatologiczna

Konsultacja specjalistyczna od 200,00 zł
Korona pełnoceramiczna od 1510,00 zł
Korona porcelanowa na metalu 860,00 zł
Licówka porcelanowa od 1500,00zł
Nakład kompozytowy metodą bezpośrednią 510,00 zł
Proteza osiadająca całkowita 1 060,00 zł
Proteza szkieletowa od 1800,00zł
Rejestracja zgryzu 510,00 zł
Szyna Michigan 760,00 zł
Wax up 1pkt 160,00 zł
Wizyta kontrolna ze splintem 260,00 zł
Wkład koronowo-korzeniowy metalowy 550,00 zł
Wkład koronowo-korzeniowy włókno szklane 300,00 zł
Implant (cz. protetyczna) od 3000,00zł