Ortodoncja

Konsultacja specjalistyczna od 300 zł
Dokumentacja ortodontyczno-diagnostyczna
(modele, zdjęcia rentgenowskie, foto zewnątrz- i wewnątrzustne)
od 500 zł
Przedstawienie planu leczenia od 300 zł
Plan leczenia chirurgiczny od 600 zł
Aparat stały metalowy - aparat stały ligaturowy - jeden łuk od 2500 zł
Aparat stały samoligaturujący - jeden łuk od 3000 zł
Aparat stały kosmetyczny od 3000 zł
Wizyty kontrolne z aparatem stałym / bez dodatkowych kosztów od 260 zł

Pakiet leczenia retencyjnego za 1 łuk (demontaż, aparat retencyjny + dokumentacja końcowa)

od 800 zł
Wizyty z aparatem retencyjnym 200 zł
Aparaty nakładkowe Invasilign lub Spark całkowity koszt leczenia (górny i dolny łuk) od 12000 zł
Leczenie przygotowawcze do zabiegów chirurgi gnatycznej od 8000 zł
Dokumentacja przebiegu leczenia (modele, zdjęcia, foto, RTG) od 300 zł