Ortodoncja

ortodoncja śląsk
Ortodoncja to dziedzina stomatologii zajmująca się korekcją szeroko pojętych wad zgryzu. W naszej placówce podchodzimy do tego zagadnienia w sposób profesjonalny i uczciwy . Wykonujemy kompleksową diagnostykę i leczenie ortodontyczne na najwyższym poziomie. Leczenie ortodontyczne prowadzone jest przez wysokiej klasy specjalistów, nieustannie podnoszących swoje kwalifikacje za pośrednictwem seminariów i szkoleń w kraju i zagranicą - świadomych, jak ważny dla zdrowego życia i codziennego komfortu jest prawidłowy zgryz i związana z tym estetyka twarzy.

Nazwa ortodoncja pochodzi od greckich słów orthos-prosty i odous-ząb. Współczesna ortodoncja zajmuje się jednak nie tylko prostowaniem zębów ale także:
 • badaniem narządu żucia dziecka w czasie wzrostu i rozwoju,
 • zapobieganiem morfologicznym i czynnościowym zaburzeniom narządu żucia,
 • leczeniem zaburzeń w obrębie narządu żucia u dzieci i dorosłych.

Ortodonta Katowice

Chcesz rozpocząć leczenie ortodontyczne? Zapraszamy do naszego gabinetu w Katowicach przy ulicy Warszawskiej 26.


Sposób postępowania z nowymi pacjentami zgłaszającymi się do naszej poradni:

 • Pierwsza wizyta ma charakter konsultacji, na której wykonujemy badanie kliniczne, zbieramy wywiad i wstępnie zakwalifikujemy wadę zgryzu zgodnie z klasyfikacją prof. Orlik-Grzybowskiej lub klasyfikacją anglojęzyczną. Orientacyjnie nakreślamy cele i możliwości ewentualnego leczenia ortodontycznego.
 • O ile pacjent wyraża chęć podjęcia leczenia to przechodzimy do pobrania i skompletowania podstawowych badań dodatkowych. Pobierane są wyciski na modele diagnostyczne, wykonujemy podstawowe badania radiologiczne /OPG i cefalometryczne/, zdjęcia foto wewenątrz- i zewnątrzustne.
  Kompleksowa dokumentacja ortodontyczna jest niezbędna do przygotowania indywidualnego planu leczenia. Pozwala ona także na ocenę postępów leczenia oraz w razie potrzeby weryfikację wcześniej podjętych decyzji.
 • Na kolejnej wizycie przedstawiamy indywidualny plan leczenia konstruowany w oparciu o analizę i pomiary wcześniej wykonanej kompleksowej dokumentacji za pomocą specjalistycznego, komputerowego oprogramowania, co sprawia, że wszystkie niezbędne pomiary są jeszcze bardziej dokładne. Od rzetelności przeprowadzenia analiz i pomiarów w dużym stopniu zależy sukces leczenia ortodontycznego. Gotowy plan leczenia precyzuje typ wady zgryzu (czy ma ona podłoże zębowo-wyrostkowe czy szkieletowe), rodzaj zastosowanego aparatu ortodontycznego oraz poszczególne kroki leczenia na najbliższe kilkanaście miesięcy trwania leczenia.
 • Jeżeli dojdzie do zaakceptowania i podpisania planu leczenia zakładane są aparaty ortodontyczne.
 • Czasami zdarza sie, że w związku z biologią wady i współistnieniem innych nieprawidłowości wymagane są konsultacje z innymi lekarzami.

Leczenie ortodontyczne

Diagnozując wadę zgryzu i planując wstępne leczenie ortodontyczne należy poddać analizie 5 elementów:
 1. Estetykę zębów / uśmiechu /
 2. Wygląd twarzy widziany z profilu i en face / ocena tkanek miękkich twarzy. Wewnątrzustne ustawienie zębów ma bezpośredni wpływ na wygląd twarzy pacjenta.
 3. Ocena zdrowia i stanu przyzębia
 4. Ocena pracy stawu skroniowo-żuchwowego
 5. Stabilność ustawienia zębów

Aparaty ortodontyczne

Stosujemy stare i nowe, ale zawsze sprawdzone metody leczenia, wykorzystując zarówno stały aparat ortodontyczny, jak i ruchome aparaty ortodontyczne, między innymi:

 aparat ortodontyczny Katowice 
Niewidoczne alignery - ZOBACZ WIĘCEJ >>
1Pasywnie samoligaturujące się zamki eliminują potrzebę używania elastycznych lub metalowych ligatur, powodujących znaczące pogorszenie sie warunków biomechanicznych aparatu stałego; wysoko zaawansowane technologicznie materiały stosowane do produkcji zamków i łuków używanych do wyrównywania nieprawidłowości zębowych powodują przyśpieszenie przemieszczania sie zębów i skrócenie ilości koniecznych do korekcji wizyt w gabinecie. Aparaty ortodontyczne z systemem zamków i łuków DAMON SYSTEM sprawiają, że czas leczenia ulega znaczącej redukcji w porównaniu do konwencjonalnych zamków. Leczenie ortodontyczne nie musi już boleć - czas kiedy po wizycie musiałbyś zażywać środki przeciwbólowe już minął. Aparat ortodontyczny wyposażony jest w zamki Damon System, które posiadają unikalny mechanizm slotu redukujący nacisk na Twoje zęby pozwalający w sposób komfortowy uzyskać im prawidłową pozycję. Ta rewolucyjna nowa propozycja zapewnia w ortodoncji największy komfort leczenia.

2